بازی اسپارتاک مسکو و لسترسیتی (لیگ اروپا، 28 مهر)

اتفاقات