بازی مس کرمان و هوادار (جام آزادگان، 21 تیر)

مس کرمان
1 - 3
پایان
هوادار

اتفاقات

ویدیو‌های بازی مس کرمان و هوادار

صعود
سقوط