جام آزادگان

جام آزادگان

برنامه بازی‌ها

سه شنبه، 10 اردیبهشت، 17:15، هفته 34
خونه به خونه
17:15
کارون اروند خرمشهر
سه شنبه، 10 اردیبهشت، 17:15، هفته 34
نود ارومیه
17:15
ملوان
سه شنبه، 10 اردیبهشت، 17:15، هفته 34
شهرداری ماهشهر
17:15
فجر سپاسی
سه شنبه، 10 اردیبهشت، 17:15، هفته 34
قشقایی شیراز
17:15
شهرداری تبریز
سه شنبه، 10 اردیبهشت، 17:15، هفته 34
آلومینیوم اراک
17:15
سرخپوشان پاکدشت
سه شنبه، 10 اردیبهشت، 17:15، هفته 34
مس کرمان
17:15
بادران
سه شنبه، 10 اردیبهشت، 17:15، هفته 34
گل ریحان البرز
17:15
گل گهر سیرجان