جام آزادگان

جام آزادگان

برنامه بازی‌ها

دوشنبه، 6 اسفند، هفته 25
شاهین بوشهر
15:00
آلومینیوم اراک
دوشنبه، 6 اسفند، هفته 25
خونه به خونه
14:15
مس کرمان
دوشنبه، 6 اسفند، هفته 25
قشقایی شیراز
14:15
بادران
دوشنبه، 6 اسفند، هفته 25
ملوان
14:15
شهرداری ماهشهر
دوشنبه، 6 اسفند، هفته 25
کارون اروند خرمشهر
14:15
شهرداری تبریز
دوشنبه، 6 اسفند، هفته 25
نود ارومیه
14:15
فجر سپاسی
دوشنبه، 6 اسفند، هفته 25
مس رفسنجان
14:15
گل گهر سیرجان