بازی قطر و صربستان (دوستانه ملی، 10 شهریور)

قطر
0 - 4
پایان
صربستان

اتفاقات