بازی مجارستان و ایرلند (دوستانه ملی، 18 خرداد)

اتفاقات

89′
J. Collins ایدا
89′
S. Schön آدام ژالای
89′
C. Ogbene J. Knight
85′
79′
J. Hahn A. Fiola
63′
L. Nego L. Kleinheisler
63′
56′
D. Horgan تروی پروت
46′
G. Lovrencsics B. Bolla
46′
K. Varga R. Varga
46′
کیون کلهر G. Bazunu