بازی هوادار و استقلال ملاثانی (جام آزادگان، 18 فروردین)

صعود
سقوط