بازی رومانی و گرجستان (دوستانه ملی، 12 خرداد)

رومانی
1 - 2
پایان
گرجستان

اتفاقات