بازی ایرلند و قطر (دوستانه ملی، 20 مهر)

ایرلند
4 - 0
پایان
قطر