بازی ملوان و هوادار (جام آزادگان، 29 دی)

ملوان
1 - 1
پایان
هوادار
صعود
سقوط