بازی کالیاری و سمپدوریا (جام حذفی ایتالیا، 14 آذر)