بازی صنعت نفت آبادان و سپاهان (لیگ برتر خلیج فارس، 7 دی)

ویدیو‌های بازی صنعت نفت آبادان و سپاهان

امتیازتفاضلگل خوردهگل زدهباختمساویبردبازی