بازی قطر و بنگلادش (انتخابی جام جهانی - آسیا، 12 فروردین)

قطر
15:30
بنگلادش
امتیازتفاضلگل خوردهگل زدهباختمساویبردبازی