بازی قطر و افغانستان (انتخابی جام جهانی - آسیا، 14 شهریور)

قطر
6 - 0
پایان
افغانستان
امتیازتفاضلگل خوردهگل زدهباختمساویبردبازی