بازی بایر لورکوزن و لوکوموتیو مسکو (لیگ قهرمانان اروپا، 27 شهریور)