ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

 • دقیقه حضور در زمین267
 • تعداد بازی ها4
 • تعویض ورودی1
 • تعداد حضور روی نیمکت2

گل

 • گل0
 • میانگین گل در دقیقه0
 • میانگین گل در هر بازی0

پاس گل

 • پاس گل1
 • میانگین پاس در هر بازی (دقت) (90%) 24.6
 • تعداد پاس ها123

دفاع

 • تکل در هر بازی0.8
 • خطا در هر بازی0.4
 • خطا شده در هر بازی1
 • قطع توپ در هر بازی0.4

کارت

 • کارت زرد0
 • کارت زرد دوم0
 • کارت قرمز0

بقیه موارد

 • دریبل در هر بازی (موفق) (50%) 1.2
 • دوئل در هر بازی (موفق) (44%) 1.8
 • کاپیتان0