بازی پارما و لچه (سری آ ایتالیا، 23 دی)

پارما
2 - 0
پایان
لچه