بازی پارما و رم (سری آ ایتالیا، 19 آبان)

پارما
2 - 0
پایان
رم

اتفاقات