بازی آرسنال تولا و احمد گروژنی (لیگ برتر روسیه، 24 فروردین)

امتیازتفاضلگل خوردهگل زدهباختمساویبردبازی