ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

 • دقیقه حضور در زمین2182
 • تعداد بازی ها25
 • تعویض ورودی1
 • تعداد حضور روی نیمکت4

گل

 • گل9
 • میانگین گل در دقیقه242
 • میانگین گل در هر بازی0.35

پاس گل

 • پاس گل3
 • میانگین پاس در هر بازی (دقت) (76%) 36.35
 • تعداد پاس ها945

دفاع

 • تکل در هر بازی1.15
 • خطا در هر بازی0.85
 • خطا شده در هر بازی0.69
 • قطع توپ در هر بازی1.38

کارت

 • کارت زرد3
 • کارت زرد دوم0
 • کارت قرمز0

پنالتی

 • پنالتی گل شده4

بقیه موارد

 • دریبل در هر بازی (موفق) (73%) 0.31
 • دوئل در هر بازی (موفق) (42%) 5.81
 • کاپیتان1