لیگ برتر روسیه

لیگ برتر روسیه

برنامه بازی‌ها

یکشنبه، 3 آذر 1398، 19:00،هفته 17
زسکا مسکو
19:30
کریلیا سووتوف
یکشنبه، 3 آذر 1398، 17:00،هفته 17
آرسنال تولا
17:00
کراسنودار
یکشنبه، 3 آذر 1398، 14:00،هفته 17
اورال
14:30
اسپارتاک مسکو
یکشنبه، 3 آذر 1398، 12:00،هفته 17
اوفا
12:00
سوچی
شنبه، 2 آذر 1398، 17:00،هفته 17
دینامو مسکو
17:00
روستوف
شنبه، 2 آذر 1398، 14:00،هفته 17
روبین کازان
14:30
زنیت
شنبه، 2 آذر 1398، 12:00،هفته 17
اورنبورگ
12:00
احمد گروژنی
جمعه، 1 آذر 1398، 20:00،هفته 17
تامبوف
20:00
لوکوموتیو مسکو