لیگ برتر روسیه

لیگ برتر روسیه

برنامه بازی‌ها

یکشنبه، 5 خرداد، 15:30، هفته 30
اورنبورگ
15:30
اسپارتاک مسکو
یکشنبه، 5 خرداد، 15:30، هفته 30
لوکوموتیو مسکو
15:30
اوفا
یکشنبه، 5 خرداد، 15:30، هفته 30
آنژی مخاچ‌قلعه
15:30
اورال
یکشنبه، 5 خرداد، 15:30، هفته 30
کراسنودار
15:30
روبین کازان
یکشنبه، 5 خرداد، 15:30، هفته 30
دینامو مسکو
15:30
آرسنال تولا
یکشنبه، 5 خرداد، 15:30، هفته 30
زنیت
15:30
ینیسی کراسنویارسک
یکشنبه، 5 خرداد، 15:30، هفته 30
احمد گروژنی
15:30
روستوف
یکشنبه، 5 خرداد، 15:30، هفته 30
زسکا مسکو
15:30
کریلیا سووتوف