لیگ برتر روسیه

لیگ برتر روسیه

برنامه و جدول لیگ برتر روسیه به همراه برنامه بازی‌ها، نتایج زنده، بازی های باقیمانده و گلزنان لیگ برتر روسیه

برنامه بازیهای لیگ برتر روسیه

هفته 30
زسکا مسکو
زسکا مسکو
-
احمد گروژنی
احمد گروژنی
اوفا
اوفا
-
اورنبورگ
اورنبورگ
اورال
اورال
-
لوکوموتیو مسکو
لوکوموتیو مسکو
آرسنال تولا
آرسنال تولا
-
کراسنودار
کراسنودار
روستوف
روستوف
-
زنیت
زنیت
زنیت
زنیت
-
زسکا مسکو
زسکا مسکو
اسپارتاک مسکو
اسپارتاک مسکو
-
اوفا
اوفا
اورنبورگ
اورنبورگ
-
اورال
اورال
دینامو مسکو
دینامو مسکو
-
روستوف
روستوف
احمد گروژنی
احمد گروژنی
-
کریلیا سووتوف
کریلیا سووتوف
احمد گروژنی
احمد گروژنی
-
زنیت
زنیت
زسکا مسکو
زسکا مسکو
-
دینامو مسکو
دینامو مسکو
اورال
اورال
-
اسپارتاک مسکو
اسپارتاک مسکو
روبین کازان
روبین کازان
-
اورنبورگ
اورنبورگ
روستوف
روستوف
-
کراسنودار
کراسنودار
کریلیا سووتوف
کریلیا سووتوف
-
اوفا
اوفا
دینامو مسکو
دینامو مسکو
-
احمد گروژنی
احمد گروژنی
کراسنودار
کراسنودار
-
زسکا مسکو
زسکا مسکو
اوفا
اوفا
-
اورال
اورال
اسپارتاک مسکو
اسپارتاک مسکو
-
روبین کازان
روبین کازان
اورنبورگ
اورنبورگ
-
آرسنال تولا
آرسنال تولا
آنژی مخاچ‌قلعه
آنژی مخاچ‌قلعه
-
روستوف
روستوف
زنیت
زنیت
-
کریلیا سووتوف
کریلیا سووتوف
زنیت
زنیت
-
دینامو مسکو
دینامو مسکو
احمد گروژنی
احمد گروژنی
-
کراسنودار
کراسنودار
زسکا مسکو
زسکا مسکو
-
آنژی مخاچ‌قلعه
آنژی مخاچ‌قلعه
روبین کازان
روبین کازان
-
اوفا
اوفا
آرسنال تولا
آرسنال تولا
-
اسپارتاک مسکو
اسپارتاک مسکو
روستوف
روستوف
-
لوکوموتیو مسکو
لوکوموتیو مسکو
کریلیا سووتوف
کریلیا سووتوف
-
اورال
اورال
کراسنودار
کراسنودار
-
زنیت
زنیت
لوکوموتیو مسکو
لوکوموتیو مسکو
-
زسکا مسکو
زسکا مسکو
اورال
اورال
-
روبین کازان
روبین کازان
اوفا
اوفا
-
آرسنال تولا
آرسنال تولا
اورنبورگ
اورنبورگ
-
روستوف
روستوف
دینامو مسکو
دینامو مسکو
-
کریلیا سووتوف
کریلیا سووتوف
دینامو مسکو
دینامو مسکو
-
کراسنودار
کراسنودار
زنیت
زنیت
-
آنژی مخاچ‌قلعه
آنژی مخاچ‌قلعه
زسکا مسکو
زسکا مسکو
-
اورنبورگ
اورنبورگ
آرسنال تولا
آرسنال تولا
-
اورال
اورال
ینیسی کراسنویارسک
ینیسی کراسنویارسک
-
اوفا
اوفا
روستوف
روستوف
-
اسپارتاک مسکو
اسپارتاک مسکو
لوکوموتیو مسکو
لوکوموتیو مسکو
-
زنیت
زنیت
اورنبورگ
اورنبورگ
-
احمد گروژنی
احمد گروژنی
اسپارتاک مسکو
اسپارتاک مسکو
-
زسکا مسکو
زسکا مسکو
روبین کازان
روبین کازان
-
آرسنال تولا
آرسنال تولا
اورال
اورال
-
ینیسی کراسنویارسک
ینیسی کراسنویارسک
اوفا
اوفا
-
روستوف
روستوف
کراسنودار
کراسنودار
-
کریلیا سووتوف
کریلیا سووتوف
زنیت
زنیت
-
اورنبورگ
اورنبورگ
زسکا مسکو
زسکا مسکو
-
اوفا
اوفا
روستوف
روستوف
-
اورال
اورال