بازی بلژیک و قزاقستان (انتخابی یورو ۲۰۲۰، 18 خرداد)

بلژیک
3 - 0
پایان
قزاقستان