بازی بلژیک و اسکاتلند (انتخابی یورو ۲۰۲۰، 21 خرداد)

بلژیک
3 - 0
پایان
اسکاتلند