ذوب آهن الکویت

ذوب آهن
1 - 0
پایان
الکویت
پایان بازی
122′
ابوذر صفرزاده علیرضا چراغعلی
119′
محمدرشید مظاهری
118′
قاسم حدادی‌فر نیما طاهری
114′
Hamid Mido Talal Al Mutairi
113′
Fahad Al Rashidi
110′
I. Osaguona محمدزبیر نیک‌نفس
109′
Faisal Al Harbi
83′
ماریون سیلوا هرناندز محمدزبیر نیک‌نفس
80′
Yaqoub Al Tararwa Lucão
75′
Hamid Mido
72′
ماریون سیلوا هرناندز
66′
Hameed Al Qallaf
55′
مهران درخشان‌مهر ابوذر صفرزاده
شروع بازی