بازی فلسطین و اردن

فلسطین
0 - 0
پایان
اردن
پایان بازی
88′
محمود باسم الکسیس نورامبوئنا
88′
محمود وادی
82′
احمد الارسان صالح راتب
79′
محمد درویش نظمی البداوی
63′
سعید المرجان عدی خضر
62′
یاسر الاسلامی خالد سالم
54′
انس بنی یاسین
25′
سعید المرجان
19′
تامر صیام
شروع بازی