سپاهان نساجی مازندران

سپاهان
1 - 1
(4) پنالتی (3)
نساجی مازندران
پایان بازی
27′
سجاد شهباز زاده
5′
کیروس استنلی سوارز
شروع بازی