بازی فرانسه و اروگوئه (دوستانه ملی، 29 آبان)

فرانسه
1 - 0
پایان
اروگوئه