بازی کره جنوبی و کاستاریکا

پایان بازی
86′
J. Marín J. Moya
83′
هیونگ مین سون لی سونگ-وو
82′
D. Guzmán W. Azofeifa
80′
نام تائه-هی هوانگ این بئوم
78′
نام تائه-هی هیونگ مین سون
70′
M. George دیوید رامیرز
69′
D. Colindres R. Wallace
68′
لی جائه سونگ Moon Seon-Min
67′
جی دونگ-وون هوانگ اوی جو
57′
E. Aguilar R. Leal
46′
کی سونگ-یونگ کیم مین جائه
35′
D. Guzmán
35′
لی جائه سونگ
34′
کریستین گامبوا
شروع بازی