ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

 • دقیقه حضور در زمین892
 • تعداد بازی ها10
 • تعویض ورودی0
 • تعداد حضور روی نیمکت0

گل

 • گل0
 • میانگین گل در دقیقه0
 • میانگین گل در هر بازی0

پاس گل

 • پاس گل0
 • میانگین پاس در هر بازی (دقت) (90%) 59.3
 • تعداد پاس ها593

دفاع

 • تکل در هر بازی0.2
 • خطا در هر بازی0.7
 • خطا شده در هر بازی0.5
 • قطع توپ در هر بازی0.8

کارت

 • کارت زرد1
 • کارت زرد دوم0
 • کارت قرمز0

بقیه موارد

 • دریبل در هر بازی (موفق) (50%) 0.1
 • دوئل در هر بازی (موفق) (51%) 4.9
 • کاپیتان0