بازی هرتابرلین و بایرن مونیخ (6 مهر)

پایان بازی
71′
63′
52′
23′
شروع بازی