بازی کریستال پالاس و واتفورد

پایان بازی
94′
تام کلورلی
93′
ربرتو پریرا آدام ماسینا
91′
ربرتو پریرا
84′
لوکا میلیویویچ
83′
جردن آیو جفری شلوپ
78′
جیمز مک‌آرتور کریستین بنتکه
74′
تام کلورلی
68′
K. Sema تام کلورلی
67′
کریگ کتکارت خوزه هولباس
65′
K. Sema
61′
فرانسیسکو فمنیا
45′
ویسنته گوآیتا وین هنسی
38′
کریگ کتکارت (گل به‌خودی)
19′
ویل هیوز K. Sema
شروع بازی