ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

 • دقیقه حضور در زمین1235
 • تعداد بازی ها17
 • تعویض ورودی3
 • تعداد حضور روی نیمکت4

گل

 • گل1
 • میانگین گل در دقیقه1,235
 • میانگین گل در هر بازی0.05

پاس گل

 • پاس گل1
 • میانگین پاس در هر بازی (دقت) (76%) 14.2
 • تعداد پاس ها284

دفاع

 • تکل در هر بازی1.75
 • خطا در هر بازی1.1
 • خطا شده در هر بازی0.75
 • قطع توپ در هر بازی0.3

کارت

 • کارت زرد0
 • کارت زرد دوم0
 • کارت قرمز0

بقیه موارد

 • دریبل در هر بازی (موفق) (47%) 0.7
 • دوئل در هر بازی (موفق) (49%) 8.3
 • کاپیتان0