بازی ایرلند شمالی و کره جنوبی

پایان بازی
86′
P. Smyth C. Washington
82′
J. Jones P. Smyth
75′
هیونگ مین سون Yeom Ki-Hun
71′
الیور نوروود P. McNair
68′
جانی ایوانز کریگ کتکارت
68′
پارک جو-هو Lee Chang-Min
67′
کی سونگ-یونگ جونگ وو-یونگ
62′
Kwon Chang-Hoon هانگ هی چان
62′
C. Evans L. Boyce
62′
J. Ward C. Washington
35′
کیم جین-سو Kim Min-Woo
20′
کیم مین جائه
18′
A. Hughes کانر مک‌لاگلین
7′
Kwon Chang-Hoon پارک جو-هو
شروع بازی