بازی فرانسه و آمریکا (دوستانه ملی، 19 خرداد)

فرانسه
1 - 1
پایان
آمریکا