جام حذفی فرانسه

جام حذفی فرانسه

برنامه بازی‌ها

سه شنبه، 31 فروردین 1400، 02:30،یک چهارم نهایی
لیون
02:30
موناکو
سه شنبه، 31 فروردین 1400، 02:30،یک چهارم نهایی
پاری سن ژرمن
02:30
آنژه
سه شنبه، 31 فروردین 1400، 02:30،یک چهارم نهایی
کانت روسیون
02:30
مون پلیه
سه شنبه، 31 فروردین 1400، 02:30،یک چهارم نهایی
راملی والیرس
02:30
تولوز