آنجرز

تیم فوتبال آنجرز

444 طرفداران فوتبالی

برنامه بازی‌های تیم آنجرز

لیگ فرانسه -
آنجرز
آنجرز
-
سنت اتین
سنت اتین
لیگ فرانسه -
لیل
لیل
-
آنجرز
آنجرز
لیگ فرانسه -
آنجرز
آنجرز
-
پاری سن ژرمن
پاری سن ژرمن
لیگ فرانسه -
بوردو
بوردو
-
آنجرز
آنجرز
لیگ فرانسه -
آنجرز
آنجرز
-
رنس
رنس
لیگ فرانسه -
لیون
لیون
-
آنجرز
آنجرز
لیگ فرانسه -
کان
کان
-
آنجرز
آنجرز
لیگ فرانسه -
آنجرز
آنجرز
-
رن
رن
لیگ فرانسه -
مارسی
مارسی
-
آنجرز
آنجرز
لیگ فرانسه -
آنجرز
آنجرز
-
آمیان
آمیان
لیگ فرانسه -
مونپولیه
مونپولیه
-
آنجرز
آنجرز
لیگ فرانسه -
آنجرز
آنجرز
-
موناکو
موناکو
لیگ فرانسه -
گینگام
گینگام
-
آنجرز
آنجرز
لیگ فرانسه -
آنجرز
آنجرز
-
نیس
نیس
لیگ فرانسه -
استراسبورگ
استراسبورگ
-
آنجرز
آنجرز
لیگ فرانسه -
آنجرز
آنجرز
22:30
دیژون
دیژون
لیگ فرانسه -
تولوز
تولوز
22:30
آنجرز
آنجرز
لیگ فرانسه -
نیم
نیم
21:30
آنجرز
آنجرز
دی 1397
لیگ فرانسه -
آنجرز
آنجرز
19:30
نانت
نانت
لیگ فرانسه -
آنجرز
آنجرز
1 - 2
پایان
بوردو
بوردو
لیگ فرانسه -
آمیان
آمیان
0 - 0
پایان
آنجرز
آنجرز
جام حذفی فرانسه -
ویری شاتیون
ویری شاتیون
1 - 0
پایان
آنجرز
آنجرز
لیگ فرانسه -
آنجرز
آنجرز
1 - 1
پایان
مارسی
مارسی
لیگ فرانسه -
نیس
نیس
0 - 0
پایان
آنجرز
آنجرز
لیگ فرانسه -
آنجرز
آنجرز
1 - 1
پایان
کان
کان
لیگ فرانسه -
نانت
نانت
1 - 1
پایان
آنجرز
آنجرز
لیگ فرانسه -
آنجرز
آنجرز
1 - 0
پایان
مونپولیه
مونپولیه
لیگ فرانسه -
سنت اتین
سنت اتین
4 - 3
پایان
آنجرز
آنجرز
لیگ فرانسه -
آنجرز
آنجرز
1 - 2
پایان
لیون
لیون
لیگ فرانسه -
رنس
رنس
1 - 1
پایان
آنجرز
آنجرز
لیگ فرانسه -
آنجرز
آنجرز
2 - 2
پایان
استراسبورگ
استراسبورگ
لیگ فرانسه -
آنجرز
آنجرز
0 - 1
پایان
گینگام
گینگام
لیگ فرانسه -
موناکو
موناکو
0 - 1
پایان
آنجرز
آنجرز
لیگ فرانسه -
آنجرز
آنجرز
0 - 0
پایان
تولوز
تولوز
لیگ فرانسه -
دیژون
دیژون
1 - 3
پایان
آنجرز
آنجرز
لیگ فرانسه -
آنجرز
آنجرز
1 - 0
پایان
لیل
لیل
لیگ فرانسه -
پاری سن ژرمن
پاری سن ژرمن
3 - 1
پایان
آنجرز
آنجرز
لیگ فرانسه -
رن
رن
1 - 0
پایان
آنجرز
آنجرز
لیگ فرانسه -
آنجرز
آنجرز
3 - 4
پایان
نیم
نیم