ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

 • دقیقه حضور در زمین1336
 • تعداد بازی ها16
 • تعویض ورودی0
 • تعداد حضور روی نیمکت0

گل

 • گل5
 • میانگین گل در دقیقه267
 • میانگین گل در هر بازی0.31

پاس گل

 • پاس گل10
 • میانگین پاس در هر بازی (دقت) (86%) 34.31
 • تعداد پاس ها549

دفاع

 • تکل در هر بازی0.25
 • خطا در هر بازی0.69
 • خطا شده در هر بازی1.44
 • قطع توپ در هر بازی0.31

کارت

 • کارت زرد4
 • کارت زرد دوم0
 • کارت قرمز0

پنالتی

 • پنالتی گرفته شده1
 • پنالتی گل شده1
 • پنالتی از دست رفته0
 • خطای منجر به پنالتی0
 • پنالتی مهار شده 0

بقیه موارد

 • دریبل در هر بازی (موفق) (61%) 2.44
 • دوئل در هر بازی (موفق)0
 • کاپیتان0