ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

 • دقیقه حضور در زمین1447
 • تعداد بازی ها17
 • تعویض ورودی2
 • تعداد حضور روی نیمکت3

گل

 • گل8
 • میانگین گل در دقیقه181
 • میانگین گل در هر بازی0.42

پاس گل

 • پاس گل4
 • میانگین پاس در هر بازی (دقت) (87%) 41.68
 • تعداد پاس ها792

دفاع

 • تکل در هر بازی1.05
 • خطا در هر بازی0.37
 • خطا شده در هر بازی1.26
 • قطع توپ در هر بازی0.21

کارت

 • کارت زرد0
 • کارت زرد دوم0
 • کارت قرمز0

پنالتی

 • پنالتی گرفته شده1

بقیه موارد

 • دریبل در هر بازی (موفق) (50%) 1.05
 • دوئل در هر بازی (موفق) (51%) 7.11
 • کاپیتان0