صائب محبی

صائب محبی

  • متولد6 شهریور 1372 | 28 سال
  • Iran , Roudbar
  • وزن-
  • قد-
  • مدافع
  • پای تخصصی-
  • ارزش-