ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

 • دقیقه حضور در زمین1672
 • تعداد بازی ها19
 • تعویض ورودی6
 • تعداد حضور روی نیمکت9

گل

 • گل0
 • میانگین گل در دقیقه0
 • میانگین گل در هر بازی0

پاس گل

 • پاس گل2
 • میانگین پاس در هر بازی (دقت) (86%) 30.28
 • تعداد پاس ها757

دفاع

 • تکل در هر بازی1.12
 • خطا در هر بازی0.8
 • خطا شده در هر بازی0.64
 • قطع توپ در هر بازی1

کارت

 • کارت زرد4
 • کارت زرد دوم0
 • کارت قرمز0

بقیه موارد

 • دریبل در هر بازی (موفق) (76%) 0.64
 • دوئل در هر بازی (موفق) (57%) 6.04
 • کاپیتان0