ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

 • دقیقه حضور در زمین1007
 • تعداد بازی ها11
 • تعویض ورودی4
 • تعداد حضور روی نیمکت5

گل

 • گل0
 • میانگین گل در دقیقه0
 • میانگین گل در هر بازی0

پاس گل

 • پاس گل2
 • میانگین پاس در هر بازی (دقت) (86%) 28.07
 • تعداد پاس ها421

دفاع

 • تکل در هر بازی1.07
 • خطا در هر بازی0.73
 • خطا شده در هر بازی0.6
 • قطع توپ در هر بازی0.6

کارت

 • کارت زرد3
 • کارت زرد دوم0
 • کارت قرمز0

بقیه موارد

 • دریبل در هر بازی (موفق) (80%) 0.8
 • کاپیتان0