ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

 • دقیقه حضور در زمین172
 • تعداد بازی ها2
 • تعویض ورودی0
 • تعداد حضور روی نیمکت0

گل

 • گل1
 • میانگین گل در دقیقه172
 • میانگین گل در هر بازی0.5

پاس گل

 • پاس گل0
 • میانگین پاس در هر بازی (دقت) (84%) 39.5
 • تعداد پاس ها79

دفاع

 • تکل در هر بازی4.5
 • خطا در هر بازی1
 • خطا شده در هر بازی0.5
 • قطع توپ در هر بازی1

کارت

 • کارت زرد1
 • کارت زرد دوم0
 • کارت قرمز0

بقیه موارد

 • دوئل در هر بازی (موفق) (55%) 10
 • کاپیتان0