ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

 • دقیقه حضور در زمین1062
 • تعداد بازی ها12
 • تعویض ورودی1
 • تعداد حضور روی نیمکت0

گل

 • گل0
 • میانگین گل در دقیقه0
 • میانگین گل در هر بازی0

پاس گل

 • پاس گل0

دفاع

 • قطع توپ در هر بازی0

کارت

 • کارت زرد2
 • کارت زرد دوم1
 • کارت قرمز1

بقیه موارد

 • کاپیتان0