ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

 • دقیقه حضور در زمین1005
 • تعداد بازی ها10
 • تعویض ورودی13
 • تعداد حضور روی نیمکت14

گل

 • گل5
 • میانگین گل در دقیقه201
 • میانگین گل در هر بازی0.22

پاس گل

 • پاس گل1
 • میانگین پاس در هر بازی (دقت) (80%) 14.13
 • تعداد پاس ها325

دفاع

 • تکل در هر بازی0.57
 • خطا در هر بازی0.7
 • خطا شده در هر بازی0.43
 • قطع توپ در هر بازی0.26

کارت

 • کارت زرد2
 • کارت زرد دوم0
 • کارت قرمز0

بقیه موارد

 • دریبل در هر بازی (موفق) (63%) 0.43
 • دوئل در هر بازی (موفق) (38%) 4.22
 • کاپیتان0