ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

 • دقیقه حضور در زمین834
 • تعداد بازی ها9
 • تعویض ورودی6
 • تعداد حضور روی نیمکت6

گل

 • گل3
 • میانگین گل در دقیقه278
 • میانگین گل در هر بازی0.2

پاس گل

 • پاس گل1
 • میانگین پاس در هر بازی (دقت) (79%) 16.73
 • تعداد پاس ها251

دفاع

 • تکل در هر بازی0.6
 • خطا در هر بازی0.93
 • خطا شده در هر بازی0.53
 • قطع توپ در هر بازی0.27

کارت

 • کارت زرد2
 • کارت زرد دوم0
 • کارت قرمز0

بقیه موارد

 • دریبل در هر بازی (موفق) (67%) 0.4
 • کاپیتان0