ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

 • دقیقه حضور در زمین346
 • تعداد بازی ها1
 • تعویض ورودی16
 • تعداد حضور روی نیمکت20

گل

 • گل0
 • میانگین گل در دقیقه0
 • میانگین گل در هر بازی0

پاس گل

 • پاس گل2
 • میانگین پاس در هر بازی (دقت) (74%) 5.88
 • تعداد پاس ها100

دفاع

 • تکل در هر بازی0.12
 • خطا در هر بازی0.35
 • خطا شده در هر بازی0.53
 • قطع توپ در هر بازی0.06

کارت

 • کارت زرد1
 • کارت زرد دوم0
 • کارت قرمز0

بقیه موارد

 • دریبل در هر بازی (موفق) (63%) 0.88
 • دوئل در هر بازی (موفق) (55%) 3.29
 • کاپیتان0