ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

 • دقیقه حضور در زمین164
 • تعداد بازی ها1
 • تعویض ورودی6
 • تعداد حضور روی نیمکت18

گل

 • گل0
 • میانگین گل در دقیقه0
 • میانگین گل در هر بازی0

پاس گل

 • پاس گل0
 • میانگین پاس در هر بازی (دقت) (83%) 11.29
 • تعداد پاس ها79

دفاع

 • تکل در هر بازی0.71
 • خطا در هر بازی0.29
 • خطا شده در هر بازی0.14
 • قطع توپ در هر بازی0.43

کارت

 • کارت زرد0
 • کارت زرد دوم0
 • کارت قرمز0

بقیه موارد

 • دریبل در هر بازی (موفق) (100%) 0.14
 • دوئل در هر بازی (موفق) (53%) 2.43
 • کاپیتان0