ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

 • تعداد بازی‌ها20
 • حضور در ترکیب اصلی10
 • زمان حضور در هر بازی49دقیقه

تعداد گل‌ها

 • تعداد گل‌ها1
 • میانگین گل‌زنی985 دقیقه
 • میانگین تعداد گل0.05
 • میانگین شوت0.9
 • موقعیت از دست رفته4

پاس‌ها

 • پاس‌ها4
 • پاس دقیق در هر بازی15.2 (79%)
 • خلق شانس3

دفاع

 • قطع توپ در هر بازی0.3
 • تکل موفق در هر بازی0.5 (71.4%)
 • چالش ها در هر بازی0.8
 • تعداد نجات گل قطعی0.3
 • خطای منجر به شوت0
 • خطای منجر به گل0

بقیه موارد

 • دریبل موفق0.8 (57%)
 • دوئل موفق2.7 (43%)
 • از دست دادن توپ1.3
 • خطا کردن0.7
 • خطا گرفتن از حریف1.0

کارت

 • کارت زرد1
 • کارت زرد - کارت قرمز0
 • کارت قرمز0