ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

 • دقیقه حضور در زمین992
 • تعداد بازی ها10
 • تعویض ورودی10
 • تعداد حضور روی نیمکت20

گل

 • گل1
 • میانگین گل در دقیقه992
 • میانگین گل در هر بازی0.05

پاس گل

 • پاس گل4
 • میانگین پاس در هر بازی (دقت) (78%) 15.15
 • تعداد پاس ها303

دفاع

 • تکل در هر بازی0.45
 • خطا در هر بازی0.65
 • خطا شده در هر بازی0.95
 • قطع توپ در هر بازی0.3

کارت

 • کارت زرد1
 • کارت زرد دوم0
 • کارت قرمز0

پنالتی

 • پنالتی گرفته شده0
 • پنالتی گل شده0
 • پنالتی از دست رفته0
 • خطای منجر به پنالتی1
 • پنالتی مهار شده 0

بقیه موارد

 • دریبل در هر بازی (موفق) (58%) 0.75
 • دوئل در هر بازی (موفق) (42%) 5.9
 • کاپیتان0