ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

 • دقیقه حضور در زمین2682
 • تعداد بازی ها30
 • تعویض ورودی3
 • تعداد حضور روی نیمکت3

گل

 • گل23
 • میانگین گل در دقیقه117
 • میانگین گل در هر بازی0.7

پاس گل

 • پاس گل6
 • میانگین پاس در هر بازی (دقت) (69%) 32
 • تعداد پاس ها1056

دفاع

 • تکل در هر بازی0.73
 • خطا در هر بازی1.33
 • خطا شده در هر بازی1.76
 • قطع توپ در هر بازی0.45

کارت

 • کارت زرد3
 • کارت زرد دوم0
 • کارت قرمز0

پنالتی

 • پنالتی گل شده10

بقیه موارد

 • دریبل در هر بازی (موفق) (62%) 2.09
 • دوئل در هر بازی (موفق) (48%) 13.55
 • کاپیتان0