ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

 • دقیقه حضور در زمین2755
 • تعداد بازی ها33
 • تعویض ورودی2
 • تعداد حضور روی نیمکت2

گل

 • گل18
 • میانگین گل در دقیقه153
 • میانگین گل در هر بازی0.51

پاس گل

 • پاس گل5
 • میانگین پاس در هر بازی (دقت) (74%) 20.54
 • تعداد پاس ها719

دفاع

 • تکل در هر بازی0.37
 • خطا در هر بازی1.03
 • خطا شده در هر بازی1.43
 • قطع توپ در هر بازی0.29

کارت

 • کارت زرد4
 • کارت زرد دوم0
 • کارت قرمز0

پنالتی

 • پنالتی گرفته شده2
 • پنالتی گل شده1
 • پنالتی از دست رفته1

بقیه موارد

 • دریبل در هر بازی (موفق) (64%) 1.71
 • دوئل در هر بازی (موفق) (38%) 2.86
 • کاپیتان0