ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

 • تعداد بازی‌ها20
 • حضور در ترکیب اصلی16
 • زمان حضور در هر بازی72دقیقه

تعداد گل‌ها

 • تعداد گل‌ها1
 • میانگین گل‌زنی1449 دقیقه
 • میانگین تعداد گل0.05
 • میانگین شوت1.2
 • موقعیت از دست رفته2

پاس‌ها

 • پاس‌ها0
 • پاس دقیق در هر بازی27.4 (80%)
 • خلق شانس2

دفاع

 • قطع توپ در هر بازی0.8
 • تکل موفق در هر بازی1.7 (73.9%)
 • چالش ها در هر بازی1.1
 • تعداد نجات گل قطعی1.5
 • خطای منجر به شوت0
 • خطای منجر به گل0

بقیه موارد

 • دریبل موفق1.4 (69%)
 • دوئل موفق6.8 (58%)
 • از دست دادن توپ1.1
 • خطا کردن0.9
 • خطا گرفتن از حریف1.9

کارت

 • کارت زرد3
 • کارت زرد - کارت قرمز0
 • کارت قرمز0