ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

 • دقیقه حضور در زمین127
 • تعداد بازی ها1
 • تعویض ورودی2
 • تعداد حضور روی نیمکت10

گل

 • گل0
 • میانگین گل در دقیقه0
 • میانگین گل در هر بازی0

پاس گل

 • پاس گل0
 • میانگین پاس در هر بازی (دقت) (89%) 22.67
 • تعداد پاس ها68

دفاع

 • تکل در هر بازی1
 • خطا شده در هر بازی0.33
 • قطع توپ در هر بازی0.67

کارت

 • کارت زرد0
 • کارت زرد دوم0
 • کارت قرمز0

بقیه موارد

 • دریبل در هر بازی (موفق) (100%) 1
 • دوئل در هر بازی (موفق) (58%) 4
 • کاپیتان0