ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

 • دقیقه حضور در زمین93
 • تعداد بازی ها1
 • تعویض ورودی3
 • تعداد حضور روی نیمکت3

گل

 • گل0
 • میانگین گل در دقیقه0
 • میانگین گل در هر بازی0

پاس گل

 • پاس گل0
 • میانگین پاس در هر بازی (دقت) (63%) 6.75
 • تعداد پاس ها27

دفاع

 • تکل در هر بازی0.25
 • قطع توپ در هر بازی0

کارت

 • کارت زرد0
 • کارت زرد دوم0
 • کارت قرمز0

بقیه موارد

 • دریبل در هر بازی (موفق) (60%) 0.75
 • دوئل در هر بازی (موفق) (41%) 4.25
 • کاپیتان0