ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

 • دقیقه حضور در زمین158
 • تعداد بازی ها0
 • تعویض ورودی8
 • تعداد حضور روی نیمکت10

گل

 • گل0
 • میانگین گل در دقیقه0
 • میانگین گل در هر بازی0

پاس گل

 • پاس گل0
 • میانگین پاس در هر بازی (دقت) (71%) 6.25
 • تعداد پاس ها50

دفاع

 • تکل در هر بازی0.25
 • خطا در هر بازی0.13
 • خطا شده در هر بازی0.88
 • قطع توپ در هر بازی0

کارت

 • کارت زرد0
 • کارت زرد دوم0
 • کارت قرمز0

بقیه موارد

 • دریبل در هر بازی (موفق) (40%) 0.25
 • دوئل در هر بازی (موفق) (50%) 3.75
 • کاپیتان0