ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

 • دقیقه حضور در زمین1233
 • تعداد بازی ها13
 • تعویض ورودی7
 • تعداد حضور روی نیمکت7

گل

 • گل8
 • میانگین گل در دقیقه154
 • میانگین گل در هر بازی0.4

پاس گل

 • پاس گل3
 • میانگین پاس در هر بازی (دقت) (83%) 27.05
 • تعداد پاس ها541

دفاع

 • تکل در هر بازی0.85
 • خطا در هر بازی0.65
 • خطا شده در هر بازی0.8
 • قطع توپ در هر بازی0.15

کارت

 • کارت زرد0
 • کارت زرد دوم0
 • کارت قرمز0

پنالتی

 • پنالتی گرفته شده1
 • پنالتی گل شده0
 • پنالتی از دست رفته0
 • خطای منجر به پنالتی0
 • پنالتی مهار شده 0

بقیه موارد

 • دریبل در هر بازی (موفق) (53%) 2.15
 • دوئل در هر بازی (موفق) (49%) 8.4
 • کاپیتان0